25 ივლისი საქართველოს სტატისტიკის დღეა

თარიღი: 25 ივლისი 2023

დღეს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დაარსებიდან 104 წლის იუბილეს აღნიშნავს.   

 

1919 წლის 25 ივლისს შეიქმნა ქვეყნის პირველი სტატისტიკის სამსახური. შესაბამისად, აღნიშნული თარიღი საქართველოში ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების დაწყებას უკავშირდება.

 

1918 წლის მაისს, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, დღის წესრიგში დადგა სტატისტიკური სამსახურის შექმნის საკითხი, რომელიც თავს მოუყრიდა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების ამსახველ სოციალურ ეკონომიკური ხასიათის სტატისტიკურ მაჩვენებლებს. 

 

შემდგომი ნაბიჯი, სტატისტიკური ორგანოს უფრო მაღალ რანგში აყვანის მიზნით, 1919 წლის 25 ივლისს გადაიდგა – მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებულ იქნა კანონი „ცენტრალური სასტატისტიკო კომიტეტის დაარსების“ შესახებ, რომლის საფუძველზეც შეიქმნა რესპუბლიკის ცენტრალური სასტატისტიკო კომიტეტი,  რომელსაც დაევალა ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტატისტიკური სამუშაოების წარმართვა.

 

დღეისათვის, საქსტატი დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს წარმოადგენს, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს საერთაშორისო სტანდარტების, მეთოდოლოგიების და საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. მისი საქმიანობა მთლიანად ეფუძნება გაეროს ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების ფუნდამენტურ პრინციპებს და ევროპის სტატისტიკის პრაქტიკის კოდექსს, რაც უზრუნველყოფს პროფესიული დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს, წარმოებული მონაცემების სანდოობას, ობიექტურობას, კონფიდენციალურობის პრინციპების დაცვას და რესურსების ეფექტიანად გამოყენებას.

 

დღეს, საქსტატი 104 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, წარმატებულ და ღვაწლმოსილ თანამშრომლებს, ინფორმაციის მომწოდებელ საუკეთესო ბიზნეს კომპანიებს, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებს სპეციალური სიგელებით დააჯილდოებს.

 

საქსტატი ყველა მოქმედ და ყოფილ თანამშრომელს, ყველა სტატისტიკოსს და დარგის გულშემატკივარს ულოცავს პროფესიულ დღეს!
 

წელი