ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის აგვისტო

თარიღი: 4 სექტემბერი 2023

წელი