პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 8 სექტემბერი 2023

წელი