სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის აგვისტო

თარიღი: 20 სექტემბერი 2023

წელი