ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის ივლისი

თარიღი: 3 აგვისტო 2012

წელი