სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)

თარიღი: 11 დეკემბერი 2023

წელი