საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2023 წლის III კვარტალი

თარიღი: 19 დეკემბერი 2023

წელი