სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ნოემბერი

თარიღი: 20 დეკემბერი 2023

წელი