პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 11 ივნისი 2012


წელი