ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის დეკემბერი

თარიღი: 3 იანვარი 2024

წელი