საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წელი)

თარიღი: 1 მარტი 2024

წელი