საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-ივნისი

თარიღი: 24 ივლისი 2012

წელი