სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2024 წლის მაისი

თარიღი: 20 ივნისი 2024

წელი