საქსტატისა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ერთობლივი ტექნიკური სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა

თარიღი: 8 მაისი 2012