საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის I კვარტალი

თარიღი: 20 ივნისი 2012

წელი