საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-მაისი

თარიღი: 25 ივნისი 2012

წელი