საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სასმახურის ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველო იწყებს საწარმოთა 2012 წლის II კვარტალის გამოკვლევას

თარიღი: 2 ივლისი 2012

წელი