საქსტატმა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2012 წლის II კვარტალის სტატისტიკური გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 4 ივლისი 2012

წელი