საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-ივლისი

თარიღი: 24 აგვისტო 2012

წელი