ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივლისი 2012

თარიღი: 30 აგვისტო 2012

წელი