ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის აგვისტო

თარიღი: 3 სექტემბერი 2012

წელი