ბიზნეს სექტორი, 2012 წლის II კვარტალი

თარიღი: 4 სექტემბერი 2012
წელი