საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის აგვისტო)

თარიღი: 18 სექტემბერი 2012

წელი