ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის სექტემბერი

თარიღი: 3 ოქტომბერი 2012

წელი