საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მონაცემთა შეგროვების ელექტრონულ მეთოდზე გადავიდა

თარიღი: 5 ოქტომბერი 2012

წელი