საქსტატმა საწარმოთა 2012 წლის III კვარტალის გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 11 ოქტომბერი 2012

წელი