ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის ნოემბერი

თარიღი: 3 დეკემბერი 2012

წელი