საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი (წინასწარი)

თარიღი: 18 თებერვალი 2013