საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი

თარიღი: 25 თებერვალი 2013