საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

თარიღი: 18 მარტი 2013