საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის IV კვარტალი და 2012 წელი

თარიღი: 20 მარტი 2013

წელი