დადგინდა საქართველოს მოსახლეობის მომდევნო საყოველთაოაღწერის ჩატარების თარიღი

თარიღი: 5 აპრილი 2013