საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

თარიღი: 17 ივნისი 2013