საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მაისი

თარიღი: 24 ივნისი 2013