საქსტატში მონიტორინგის სამსახური შეიქმნა

თარიღი: 16 აპრილი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში მონიტორინგის განყოფილება შეიქმნა. ახალი სტრუქტურული რგოლის ჩამოყალიბება მიზნად ისახავს საქსტატის მიერ მიღებული პირველადი ინფორმაციის გადამოწმებას. კერძოდ, რეგულარულად შემოწმდება საქსტატის ინტერვიუერების მიერ წარმოდგენილი სტატისტიკური კითხვარები, რომლის დამუშავების საფუძველზე საქსტატი კონკრეტული კვლევის ინდიკატორს აქვეყნებს.....

წელი