2010 წლის იანვარი-მარტის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მონაცემები

თარიღი: 22 აპრილი 2010

წელი