პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 დეკემბერი 2013


წელი