2009 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

თარიღი: 31 მაისი 2010

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსა და სამედიცინო დაწესებულებებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აქვეყნებს 2009 წლის ძირითად დემოგრაფიულ მაჩვენებლებს....

წელი