საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

თარიღი: 16 ივლისი 2014