პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 სექტემბერი 2014


წელი