პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 დეკემბერი 2014


წელი