საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი (წინასწარი)

თარიღი: 13 თებერვალი 2015


წელი