საქართველოს საგარეო ვაჭრობა იანვარ – აპრილის თვეში

თარიღი: 21 მაისი 2010

წელი