საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2010 წ. იანვარი-აპრილი

თარიღი: 25 მაისი 2010

2010 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არაორგანიზებული ვაჭრობის
გარეშე) 1870 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 17 პროცენტით
მეტია; აქედან ექსპორტი 466 მლნ. აშშ დოლარი იყო (შესაბამისად 51 პროცენტით მეტი), ხოლო
იმპორტი – 1404 მლნ. აშშ დოლარი (9 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო
ბალანსმა 2010 წლის იანვარ-აპრილში 938 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (შესაბამისად 4 პროცენტით
ნაკლები).

წელი