ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის სექტემბერი

თარიღი: 30 ოქტომბერი 2015

წელი