დასაქმება - უმუშევრობა

თარიღი: 1 ივნისი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2009 წლის დასაქმება-უმუშევრობის მაჩვენებელს აქვეყნებს. საქართველოში უმუშევრობის დონის მაჩვენებელი 2009 წელს 2008 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში გაიზარდა 0,4 პროცენტული პუნქტით და შეადგინა 16,9%.....

წელი