2010 წლის მაისის თვის ინფლაცია საქართველოში

თარიღი: 4 ივნისი 2010

წელი