ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის დეკემბერი

თარიღი: 29 იანვარი 2016