ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის აპრილი

თარიღი: 30 მაისი 2016

წელი