ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 30 ნოემბერი 2016

წელი